Skip to main content

Bæredygtig rustbeskyttelse

SUVO passer på miljøet

Miljøet betyder meget for os, og derfor passer vi ekstra godt på det. Blandt andet ved at genanvende spild.

Der vil ved en undervognsbehandling altid være en smule, der drypper af undervejs. For at mindske spildet og passe godt på miljøet, opsamler vi alt det overskydende produkt i en lukket beholder, som vi renser og genbruger i produktionen af ny rustbeskyttelse.

Det genanvendte produkt anvendes kun til genbehandlinger af bund og produceres kun i farven sort.

Miljøforbedringen ved denne proces er testet og dokumenteret af kemi- og miljøkonsulentvirksomheden Mediator A/S og bakkes op af en undersøgelse foretaget af rådgivningsvirksomheden COWI A/S.

Sådan genanvender SUVO rustbeskyttelsen

Alt den overskydende rustbeskyttelse opsamles i en lukket beholder. Herefter bliver produktet suget op i godkendte biler og transporteret af specialuddannede chauffører til SUVO Danmarks produktionsanlæg.
Gennem en speciel genanvendelses- og renseproces bliver det brugte rustbeskyttelse renset, og man opnår et helt rent basisprodukt, der på ny kan tilsættes de nødvendige additiver.
Det genanvendte produkt har samme gode effekt som rustbeskyttelse produceret af friske råolier, og vores lange garanti dækker naturligvis også genbrugt rustbeskyttelse.

Vores genanvendelse af rustbeskyttelse giver stor miljømæssig effekt

Vi har fået kemi- og miljøkonsulentvirksomheden Mediator A/S til at gennemgå og sammenligne det genanvendte produkt med produkter produceret af helt nye råolier. Konsulentvirksomheden konkluderer i en rapport, at den genanvendte rustbeskyttelse er nøjagtig lige så effektiv og har samme gode egenskaber som et produkt, der er produceret af helt nye råolier.

Rådgivningsvirksomheden COWI A/S bakker resultatet af rapporten op efter at have foretaget en livscyklusvurdering med overskriften:
“Den miljømæssige nytte ved genbrug af returprodukter fra anti-rust-behandlinger af motorkøretøjer," som konkluderer: “Forbedringerne på luftemissionerne vurderes som så væsentlige, at det konkluderes, at der er en tydelig miljøforbedring ved recycling af anti-rust-produktet på den måde, som det praktiseres af SUVO Danmark. Der er beregnet en forbedring af bidrag til drivhuseffekt og forsuring på henholdsvis 34 % og 53 % af værdierne med recycling."

SUVO Danmark sørger naturligvis for, at det genanvendte produkt gennemgår alle kvalitetstest, og vi kan derfor til enhver tid dokumentere samme høje standarder som med vores nye produkter.

Back to top